2013. augusztus 30., péntek

Engedéllyel tüntetnek ma Alföldi ellen - „Mondd, te kit választanál” ???Bródy János, Szörényi Levente, Alföldi Róbert

Az ész megáll, egy művészeti produkció ellen tüntetést szervezni és ehhez még az államgépezet asszisztál is. Egyszerűen elképesztő. Ez nem más, mint a történelmi tények (a lakosság felének kiirtása melletti erőszakos hittérítés, stb.) tudatos figyelmen kívül hagyása. Példa nélküli eset, legalábbis a civilizált nyugati világban.

Persze Oroszországban (Szentpéterváron) Putyin demokratúrájában előfordult ilyesmi a napokban és a hét egyik vezető híre lett. Egy képzőművészeti magángalériáját géppisztolyokkal rohamozták meg a rendőrök és zsákmányként magukkal vittek négy festményt, azzal a váddal, hogy "botránykeltők". A négy tabló politikusokat ábrázol szokatlan beállításban. Putyin elnök az egyiken rövid hálóingben, a másikon feje fölött mennyei glóriával, egy másikon Medvegyev kormányfő is ledér öltözetben, kacér bugyiban és melltartóban. A festő azt akarta illusztrálni, hogy ebben a „toleráns rendszerben”, milyen tűréssel kezelik az egyneműek szerelmét. Mikor megtudta, hogy a hatóságoktól milyen fogadtatást kapott négy műve, repülőjegyet vett az egyik éppen elérhető koppenhágai járatra, és két napja valahol Nyugat-Európában remeg, elérik-e ott is a megtorló kezek. Na ehhez képest, ugye a művészi szabadságnak milyen paradicsoma Magyarország?

Ez a világgá röppent friss kulturális esemény arra serkentette a Le Monde moszkvai tudósítóját, hogy vezércikket küldjön redakciójának úgy általában túl a kultúrán, mi vezeti Putyint a nemzetközi színpadon is. A francia tudósító elemzésének címe: "Putyin, mindenki ellen". És lefesti, hogy a Kreml mai ura azt vallja, országa magányos "ostromlott erőd", galád külső hatalmak törnek ellene, védekezésre kell berendezkednie. Az orosz rendőrség figyelmeztette a külföldi újságírókat: nem kell fölfújni ezt a szentpétervári galéria ügyét. Pár napon belül ugyanis Nagy Péter cár városa ad otthont a G20-ak csúcsértekezletének.

„Mondd, Te kit választanál ?"

A pesti főpróbán jártam - I.K.3.0.


2013. augusztus 17., szombat

Capa és a kultúrpolitika: múzeumi tili-toli

Ernst Múzeum - Nagymező utca

Gyurgyák János történész kíméletlenül pontosan fogalmazott egy januári interjúban a jelenlegi kultúrpolitikáról: „(…) van ma Magyarországon kultúrpolitika? Csak egy koncepció nélküli, szétaprózott, kusza világot látok, ahol még a jó kezdeményezések is kioltják egymást, s ahol jórészt teljesítmény nélküli önjelöltek marakodnak az egyre fogyatkozó pénzért, hiszen ezen a területen alapvetően forráskivonásról van szó. Nevezhetem azt komoly kultúrpolitikának, ha az állam egy területet (művészet) kiad gebinbe, és azt a valódi teljesítménytől elszakadó, feudális jellegű, havi apanázsos rendszert lépteti életbe, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia esetében is régen meg kellett volna már szüntetni? 

2013. augusztus 14., szerda

"A Mesés Kelet": Afganisztán - rizikós turizmus

Paloták történelmi atmoszférával, mecsetek és gyönyörű tavak: Afganisztánt szépséges látványosságokat kínál az utazónak, no meg jó adag veszélyt a külföldiek sorozatos elrablásával és megölésével. Jelenleg leginkább a katasztrófa-turistákat vonzza az ország.

Imam-Ali-Shrein Masar-i-Scharifban: Afganisztán szép épületekben gazdag ország, mely hosszú időn át mágnesként vonzotta a turistákat.

Band-e-Amir-tó: itt található az ország első Nemzeti Parkja.

A park a Bamiyan völgy közelében található ...

... ott, ahol a talibánok 2001-ben a Buddha szobrokat szétlőtték.

Anya gyermekével Bamiyanban.

A terület Kabultól észak-nyugatra fekszik cirka 310 kilométerre és külföldi turisták által is kedvelt helynek számít. Biztonság szempontjából viszont kritikus, ezért az egyes országok külügyi szervei jelenleg óvva intik állampolgáraikat az idelátogatástól.

Afganisztán egyes vidékei az emberrablások miatt külföldiek számára igen veszélyes.

Az utóbbi években leginkább a környéken élő afgánok kirándulóhelyévé vált.

Ruhabolt Kabulban: "Talán nem biztonságos errefelé, azonban a mindennapok másképp néznek ki, mint ahogy azt média lefesti”, mondja egy Afganisztánt megjárt utazó.

Kabuli panoráma (archív fotó 2002-ből): a háború során az épületek nagy része mára rommá vált. 

Akkor bármilyen szép is a Nemzeti Park, egy ideig mégse oda fogunk menni túrázni :)
2013. augusztus 8., csütörtök

Ország Lili - 1926. augusztus 8.

Ország Lili festőnő, a kortárs magyar képzőművészet egyik legtragikusabb alakja, akinek képein a szorongás, a félelem, az örökös idegenség-érzés uralkodott, Ungváron született magyar honosságú és anyanyelvű, izraelita vallású, cseh állampolgárként.

Panaszfal, 1960 körül

Cseh nyelvű gimnáziumba járt, így kitűnően tudott csehül, ezen kívül megtanult latinul, németül, később héberül és angolul is. A családnak deportálásuk után hamis papírokkal sikerült a Kassán veszteglő vonatból kimenekülnie, s Budapestre szöknie, itt vészelték át a háború további részét.

Fal, 1960 (magángyűjtemény)

1945 és 1950 között a Képzőművészeti Főiskolán Szőnyi István, Berény Róbert, Szentiványi Lajos tanítványa volt. Édesanyja nem helyeselte pályaválasztását, ezért nem is támogatta tanulmányait. Ezért nemcsak iskolaévei alatt, hanem később is önmagát kellett eltartania. Művészete semmiképpen nem felet meg az 1950-es évek szocreál művészetének elvárásainak, ezért képei eladására nem gondolhatott, mind öltözködésében, mind étkezésében ezért csak a legszükségesebbre szorítkozott.Életmódja nagyon puritánnak volt mondható, hiszen művei az I. kerületi Fiáth János utca 30 négyzetméteres, műteremnek nem igen mondható szobájában születtek, ahol férjével, Majláth György gyógypedagógus-pszichológussal lakott.

Jeruzsálem falai (Vörös-kék triptichon), 1962

A szellemi szabadságot nélkülöző és tiltó korban a Bábszínházban talált menedékre az Európai Iskola képviselőivel, majd 1953-ban megismerkedett Bálint Endrével, akit elfogadott mesteréül. 1950 és 1954 között az Állami Bábszínházban dolgozott díszletfestőként (1960-tól haláláig díszlet- és jelmeztervező volt és vezette a festőműhelyt). Szőnyi hatását tükröző korai akvarelljei után szakított a nagybányai hagyományokkal, 1951-52-ben szürrealista képeket kezdett festeni. 

Vonuló, 1962

Képeinek alapmotívumai összefüggenek utazásaival is: Bulgáriában a szláv miszticizmus és az ikonfestészet hatott rá.

Ikonfal

A hatvanas években a szürrealisztikus elemeket felváltotta a konstruktív terű képi világ, fő témája a romváros, a lerombolt falak lettek.

Architektúrák (Régi városok kapuja) 1964

Necropolis, 1964

Prágában a zsidó temető sírköveinek látványa ragadta meg, 1966-os izraeli útján viszont már megfestett motívumaira talált rá Jeruzsálemben, Jaffában.

Siratófal, 1967

Jeruzsálem falai (részlet)

Aranykapu, részlet

Kopt betűs triptichon, 1968

Kis rekviem (tanulmány a rekviemhez), 1965

Többször járt Nápolyban, Pompejiben.

Sikátorok déli napsütésben, 1964

1968-tól új motívum jelent meg művein, a nyomtatott áramkör képe. 1969-ben Pompeibe utazott, az ottani élmények ihlették művészetét összegző, 48 táblából álló Labirintus-sorozatát, amelyet 1973-1978 között festett.

Labirintus

Labirintusok

A képeken a modern, technikailag lenyűgöző civilizációt kötötte össze az eltűnt időkkel, festői eszközeinek és motívumainak felhasználásával az ókori mítosz jelenben való átélését, a történelem és a művészet időtlenségét ábrázolta. A sorozat együttes kiállítására csak halála után 1980-ban került sor.

Amit az idő meghagyott

Életművének alakulására nagyfokú önkontroll és tudatosság jellemző. Ennek a tudatosságnak köszönhetően hatolt le mind mélyebben saját lelkének rejtett bugyraiba és tudatalattijának pokoli szakadékaiba vagy mennybéli magasságaiba. Iszonyúan tartózkodó volt, gyanakvó és babonás. Borzaszóan félt mindentől, legfőképp a „pokoltól és a macskáktól”, de a vonatoktól is. Születési évét sem volt szabad kimondani vagy leírni. Mindezekben borzalmas ungvári deportálási élményei is szerepet játszhattak, amelyek későbbi életének megpróbáltatásaival együtt magyarázatát adhatják szorongásokkal és félelmekkel teli személyiségének.

A történelem lapjai, 1969

Ország Lili tisztában volt túlérzékenységével és szorongásaival. Egyik levelében így írt: „Elviselhetetlen, és magamnak is elviselhetetlen, hát még másnak, akinek ezt végig kellene nézni. Ezért zárkózom el, hogy ne lássák, s ha jobb formában vagyok, akkor megyek csak emberek közé.” 

Az írás metamorfózisa, 1969-1970

Az alkotás, a munka nála is az öngyógyítás leghatásosabb eszközének bizonyult, ezért magányosan és zárkózottan élt, továbbá szerzetesi türelemmel és elhivatottsággal alkotott. „Azért vagyok, hogy fessek. Értelmesebbet úgysem csináltam egész életemben...ez saját számomra valamiféle tartást jelent különböző neurózisaim ellen, melyek, ha eluralkodnak rajtam, akkor korcsnak érzem magam.”

Kámeák I., 1970

Sokat hangoztatott depressziója azonban csakúgy hozható összhangba munkamániájával, ha szélsősége kedélyét inkább mániás-depressziósnak tartjuk. Erre maga is utalt feljegyzéseiben: „Jó ritmusom van, felfelé szárnyaló, hamar letörök, ismét szárnyalok”, vagy levelében "...formálisan égek a munkaláztól”.

Mágikus ábrák

Művei nehezen sorolhatók az ismert áramlatokba, korszakait inkább témái és technikái határozzák meg. Különös látásmóddal alkotott képi világán átsugárzik a szorongás, az elhagyatottság, de benne van az örök emberi reménykedés is.

Párkák, 1977

Akik ismerték őt, gyakran emlegették látnoki képességeit-megérzéseit. Ország Lili sok olyat tudott-állított, amit józan ésszel nem lehet értelmezni. A halálát (1978. október 1.) szóban is és utolsó képén is megjósolta.

Távozó

2013. augusztus 7., szerda

Vörös tér: turistavadászat Lenin jelmezben

Sztálin, Sándor cár, Lenin és egy kardfogú mókus: a moszkvai Vörös tér hemzseg az ilyen jelmezekbe öltözött emberektől, akik azért öltöznek e maskarákba, hogy a turisták „emlékfotót” készíthessenek a híres emberek valamelyikével...  Néhány moszkvai ízléstelennek tartja ezt a fajta turistavadászatot.


Lenint Alexander Igorjevics Szologub (jobbra), míg Puskint, egy nevét elhallgató férfi alakítja a Vörös téri nemzetközi kavalkádban. Sok turista szívesen fényképeszkedik velük..

Itt nyugszik az igazi Lenin is, akinek mauzóleumát nemrég újították fel.

A turisták kedvenc úticélja Moszkva a maga 15 millió lakosával Európa legnagyobb városa.

A Szent Bazil katedrális a Vörös téren: az 1561-ben elkészült épület Oroszország legismertebb látványossága.

 
Látogatók a Lenin-Mauzóleum előtt: az ortodox egyház évek óta követeli az októberi forradalom vezetőjének végleges eltemetését.

Lenin a mauzóleumban (1997-es archív fotó): a balbalzsamozott holttest közszemlére tételét nagyon sokan ízléstelennek tartják.


2013. augusztus 6., kedd

Hirosima - 1945. augusztus 6.

A II. világháborút befejezni nem akaró és az USA-val még mindig hadban álló Japán ’megleckéztetésére’ 1945. augusztus 6-án Truman elnök elrendelte Hirosima atombombával történő támadását. A támadás célja a háború gyors befejezése mellett válasz volt a Szovjetunió kísérleti atomrobbantásaira.

A 3 méter hosszú, 4 tonna tömegű atombombát augusztus 6-án kora reggel az Amerikai Egyesült Államok légierejének egy B29-es bombázójával, azEnola Gay”-jel szállították a csendes-óceáni Mariana-szigetek egyikéről, a Tinian szigetről Japán felé.

A gép legénysége (középen áll Paul W. Tibbets parancsnok)

 A gép büszke parancsnoka,  Paul W. Tibbets ezredes, aki még aláírásával is ellátta az indulás előtt készült fotót..

A küldetés célját csak a pilóták ismerték, a legénységet nem avatták be. A bombát az amerikaiak Little Boy”-nak, (kisfiúnak) nevezték el.

"Little Boy": az amerikai kormány 1960-ban hozta nyilvánosságra ezt a fotót magáról a bombáról. Robbanóereje húszezer tonna TNT erejéhez hasonlítható

A kutatók másodpercre pontosan kiszámították az atombomba becsapódását. A bomba ledobása, a reggel 8 óra 15 perc utáni első 3 másodpercben vakító villanással és gombafelhővel kísért hatalmas tűztengerrel árasztotta el a földet, majd jött a légnyomás és 10 másodperc alatt mindent lerombolt 4 kilométer sugarú körben.


Az atombomba felrobbanása Hirosimát a halottak és a romok városává tette. Az atomtámadás 140 ezer ember életét követelte, 70 ezer ember azonnal meghalt, a többiek pedig később, a sugárzás okozta betegségek következtében, amely ma is érezteti hatását.


Hirohito japán császár (a fotón a császárnéval) az atombomba ledobása után, 1945. augusztus 15-én jelentette be országa kapitulációját. Ezzel fejeződött be valójában a II. világháború.


Japán hadifoglyok egy hadifogolytáborban lehajtott fejjel veszik tudomásul a kapituláció hírét. Hogy japán befejezze az USA ellen folytatott háborút, ehhez Hirosimának és Nagasakinak a földdel egyenlővé kellett válnia….


Az atombomba megalkotásában résztvevő tudósok a munka vége felé közeledve közös nyilatkozatot tettek, melyben határozottan ellenezték az atombomba bevetését a lakosság ellen.

Szilárd Leó - 1945 májusa:
„Ne használják az atomfegyvert emberek ellen. Ha okvetlenül szükséges, "mutassák meg” a japánoknak: robbantsák fel 10 km magasan éjszaka Tokió fölött, hogy mindenki láthassa a szörnyű erejét, de senkinek a haja szála se görbüljön meg!”

Teller Ede:
„Azt, hogy Hirosimára le kellett-e dobni az atombombát, én nem tudom. Én azt hiszem, hogy ez hiba volt. De hogy Nagaszakira ledobni hiba volt, abban egészen biztos vagyok! ”

Hirosima emlékezik

Az 1945-ben ledobott atombomba áldozataira emlékezve galambok repülnek a magasba a Hirosimai Béke Emlékparkban

Az atomtámadáskor és annak következtében életüket vesztettek emlékére papírlámpácskák ringanak a hirosimai Motoyasu folyó vizén.